Vývoj moderních aplikací na platformě Microsoft .NET

Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Reference

DbService


iXIS s.r.o.
iXIS s.r.o. iXIS s.r.o., 2014 - 2017

Klient/Server služba pro přenos dat mezi oddělenými databázemi MS SQL Server vyvinutá pro společnost iXIS s.r.o.

Windows služby pro přenosy dat z jednoho SQL Serveru na jiný. Data se přenáší ve formátu XML, které je publikováno vystavenou SOAP Web Service na protokolu HTTP/S.

Typické použití je pro přenos dat z centrály na pobočky. Na centrále je serverová část, která vystavuje Web Service. Na jednotlivých pobočkách je klientská část, která buď odesílá data na centrálu, nebo se centrály dotazuje, zda pro danou pobočku nejsou k dispozici data k odeslání. Tím je zajištěn obousměrný přenos dat, ale přitom je připojení navazováno pouze jedním směrem z poboček na centrálu (tj. server je pasivní). Jednotlivé úlohy přenosů dat jsou plně customizovatelné a konfigurovatelné. Služba může být stejně dobře použita jak v lokální síti, tak pro přenos dat přes internet. Přenos lze zabezpečit pomoci protokolu HTTPS a ověřováním pomoci klientských certifikátů. O výpadků komunikace nebo jiných chybových situacích služba automaticky informuje pomoci emailových zpráv.

  • Microsoft .NET Framework 4.5, WCF, Microsoft SQL Server
  • Zajistili jsme implementaci obecných Windows služeb.
  • Implementovali jsme prvotní nasazení pro přenos výdejek a skladových karet mezi informačními systémy HELIOS Orange.
  • Zajišťujeme implementaci a nasazení dalších konkrétních datových přenosů a další rozvoj služby.

Toto řešení nabízíme dalším zákazníkům. Implementaci datových přenosů pro konkrétní scénář si může buď zákazník vytvořit sám, nebo jí pro něj na míru zajistíme.


Objednávání překladů MAGIC ENGLISH s.r.o.


Jazyková škola MAGIC ENGLISH s.r.o.
Jazyková škola MAGIC ENGLISH s.r.o. Jazyková škola MAGIC ENGLISH s.r.o., 2013

Systém pro objednávání překladů registrovaným zákazníkům jazykové školy MAGIC ENGLISH s.r.o.

Kromě vytváření a sledování stavu objednávek a emailových oznámení systém umožňuje upload a download originálních podkladů pro překlad ze strany objednatele a výstupních přeložených dokumentů ze strany zhotovitele po realizaci objednávky.

  • ASP.NET WebForms, Microsoft .NET Framework 4.5/IIS 7.5, Entity Framework, Microsoft SQL Server
  • Zajistili jsme kompletní návrh, analýzu a implementaci tohoto systému.
  • A dále zajišťujeme  podporu provozu.