Vývoj moderních aplikací na platformě Microsoft .NET

Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


CertificateUtil.cs

Download file

Toto je zdrojový kód souboru CertificateUtil.cs

Helper class to load and validate X509 Certificates from Windows certificate store.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;

namespace IMP.Cryptography
{
  internal static class CertificateUtil
  {
    #region action methods
    public static X509Certificate2 GetValidCertificate(StoreName storeName, StoreLocation storeLocation, X509FindType findType, object findValue)
    {
      if (findType == X509FindType.FindByThumbprint)
      {
        findValue = TrimCertThumbprint((string)findValue);
      }

      //Get certificate store
      var store = new X509Store(storeName, storeLocation);
      X509Certificate2Collection certificates = null;
      try
      {
        store.Open(OpenFlags.ReadOnly);

        //Select a certificate from the certificate store
        certificates = store.Certificates.Find(findType, findValue, true);
        if (certificates.Count == 1)
        {
          if (certificates[0].Verify())
          {
            return new X509Certificate2(certificates[0]);
          }

          throw new InvalidOperationException(string.Format("Requested certificate was found, but X.509 chain validation failed.\r\nFind parameters: StoreName = '{0}', StoreLocation = '{1}', FindType = '{2}', FindValue = '{3}'", storeName, storeLocation, findType, findValue));
        }
        else if (certificates.Count == 0)
        {
          //Try get invalid certificates
          foreach (X509Certificate2 certificate in certificates)
          {
            certificate.Reset();
          }
          certificates = store.Certificates.Find(findType, findValue, false);

          if (certificates.Count == 0)
          {
            throw new InvalidOperationException(string.Format("Cannot find requested certificate.\r\nFind parameters: StoreName = '{0}', StoreLocation = '{1}', FindType = '{2}', FindValue = '{3}'", storeName, storeLocation, findType, findValue));
          }
          else
          {
            throw new InvalidOperationException(string.Format("Cannot find valid requested certificate ({4} invalid certificates was found).\r\nFind parameters: StoreName = '{0}', StoreLocation = '{1}', FindType = '{2}', FindValue = '{3}'", storeName, storeLocation, findType, findValue, certificates.Count));
          }
        }
        else
        {
          throw new InvalidOperationException(string.Format("More than one certificates was found ({4}).\r\nFind parameters: StoreName = '{0}', StoreLocation = '{1}', FindType = '{2}', FindValue = '{3}'", storeName, storeLocation, findType, findValue, certificates.Count));
        }
      }
      finally
      {
        if (certificates != null)
        {
          foreach (X509Certificate2 certificate in certificates)
          {
            certificate.Reset();
          }
        }

        store.Close();
      }
    }

    public static X509Certificate2Collection SelectStoreCertificate(StoreName storeName, StoreLocation storeLocation, string message, string title, X509SelectionFlag X509SelectionFlag = X509SelectionFlag.SingleSelection)
    {
      //Get certificate store
      var store = new X509Store(storeName, storeLocation);
      store.Open(OpenFlags.ReadOnly);

      var certCollection = store.Certificates.Find(X509FindType.FindByTimeValid, DateTime.Now, false);
      var selection = X509Certificate2UI.SelectFromCollection(certCollection, title, message, X509SelectionFlag);
      
      store.Close();

      if (selection.Count > 0)
      {
        return selection;
      }

      return null;
    }

    public static string TrimCertThumbprint(string certThumbprint)
    {
      string thumbprint = certThumbprint.Replace(" ", "").ToUpperInvariant();
      if (thumbprint[0] == 8206)
      {
        thumbprint = thumbprint.Substring(1);
      }

      return thumbprint;
    }
    #endregion
  }
}